משחק עם בלונים ונודלס לבריכה

הם לקחו נודלס לבריכה ובלון והתחילו לשחק
המשימה להתמסר בעזרת המצוף בלי להפיל